Skrót IRP w kontekście podatków oznacza „Indywidualny Rachunek Podatkowy”. Jest to specjalne konto bankowe, na które podatnicy wpłacają swoje zobowiązania podatkowe. IRP jest przypisany do danego podatnika i służy do gromadzenia wpłat podatkowych oraz innych kwot należnych organom podatkowym, takich jak np. odsetki za zwłokę w zapłacie podatku. Dzięki prowadzeniu indywidualnego rachunku podatkowego podatnik ma możliwość dokładnego śledzenia swoich wpłat i zobowiązań podatkowych oraz uniknięcia nieścisłości związanych z ich uregulowaniem.