Numer IBAN (ang. International Bank Account Number) to międzynarodowy numer rachunku bankowego, który służy do identyfikacji konta bankowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych. IBAN jest stosowany w większości krajów na świecie i składa się z unikalnego kodu kraju, identyfikatora banku oraz numeru rachunku bankowego.

Numer IBAN został wprowadzony w celu ułatwienia transakcji międzynarodowych poprzez standaryzację formatu numerów rachunków bankowych, co ułatwia ich rozpoznawanie i przetwarzanie w systemach bankowych. Dzięki użyciu IBAN-u, banki mogą łatwiej i szybciej identyfikować rachunki bankowe oraz minimalizować ryzyko błędów przy przetwarzaniu transakcji. W zależności od kraju, numer IBAN może mieć różną długość i format.