Skrót DSF-1 odnosi się do dokumentu stosowanego w postępowaniach egzekucyjnych przez komornika sądowego w celu uzyskania informacji o sytuacji finansowej dłużnika.

DSF-1 jest formularzem wykorzystywanym przez komornika, który umożliwia uzyskanie informacji na temat kont bankowych, lokat, wierzytelności, emerytur, rent, wynagrodzeń czy innych dochodów dłużnika. Formularz ten może być wysyłany do banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawców i innych instytucji, które mogą dysponować informacjami o dłużniku.

DSF-1 jest istotnym narzędziem dla komornika w postępowaniach egzekucyjnych, gdyż pozwala na zebranie pełnej informacji o majątku dłużnika, co ułatwia egzekucję zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela.