Działalność innowacyjna wyróżnia się przede wszystkim zdolnością do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów, usług, procesów i technologii. Innowacyjność polega na wprowadzaniu do praktyki nowych koncepcji, pomysłów, metod i rozwiązań, które przynoszą korzyści dla przedsiębiorstwa oraz dla całego społeczeństwa.

Działalność innowacyjna wymaga od przedsiębiorstw stałego poszukiwania nowych rozwiązań i możliwości, inwestowania w badania i rozwój oraz ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych. Wymaga to inwestycji w kadrę specjalistów, rozwijanie sieci kontaktów biznesowych i nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi oraz z innymi firmami.

Innowacyjność przyczynia się do poprawy efektywności, konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw, a także do zwiększenia inwestycji i zatrudnienia. Ponadto, innowacyjność ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy kraju i poprawę jakości życia ludzi, poprzez dostarczanie innowacyjnych i bardziej zaawansowanych produktów i usług.

Działalność innowacyjna wymaga także elastyczności, otwartości na zmiany i zdolności do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz do potrzeb klientów.