Stopy procentowe to narzędzie polityki pieniężnej stosowane przez banki centralne i inne instytucje finansowe w celu wpływania na poziom inflacji, stopy procentowe i ogólną gospodarkę kraju.

Stopa procentowa to cena, jaką instytucje finansowe pobierają od swoich klientów za udostępnienie kapitału w formie pożyczek lub kredytów. W przypadku polityki pieniężnej, stopa procentowa jest ustawiana przez bank centralny i odzwierciedla koszt pozyskania pieniędzy na rynku przez bank centralny oraz ryzyko inwestycyjne związane z wypożyczaniem pieniędzy.

Podniesienie stóp procentowych powoduje wzrost kosztów pożyczek i kredytów, co z kolei ogranicza popyt na nie i wpływa na obniżenie stóp inflacji. Z drugiej strony, obniżenie stóp procentowych sprzyja wzrostowi popytu na pożyczki i kredyty, co z kolei stymuluje rozwój gospodarczy kraju, ale może też prowadzić do wzrostu inflacji.

Stopy procentowe wpływają również na kurs walutowy, ponieważ wyższe stopy procentowe w danym kraju przyciągają inwestorów zagranicznych, którzy zwiększają popyt na walutę tego kraju, co z kolei prowadzi do jej wzrostu. Z drugiej strony, niższe stopy procentowe mogą prowadzić do spadku wartości waluty kraju, co może prowadzić do wzrostu eksportu.