Papiery wartościowe to dokumenty, które reprezentują wartość pieniężną i są wykorzystywane do inwestycji oraz obrotu na rynku finansowym. Mogą przyjmować różne formy, w tym akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, opcje, kontrakty terminowe i wiele innych. Wszystkie one służą do zbierania kapitału potrzebnego do finansowania różnych działań gospodarczych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Papiery wartościowe często są notowane na giełdach papierów wartościowych, gdzie inwestorzy mogą je kupować i sprzedawać, uzyskując w ten sposób zyski lub ponosząc straty w zależności od ruchów cenowych na rynku.