Księgi wieczyste to rejestr publiczny prowadzony przez sądy rejonowe, w którym zapisywane są informacje o nieruchomościach oraz ich właścicielach. Każda nieruchomość posiada swoją odrębną księgę wieczystą, w której rejestrowane są wszystkie zmiany dotyczące prawa do nieruchomości, takie jak nabycie własności, ustanowienie służebności czy hipoteki. Księgi wieczyste mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego z nieruchomościami, a także ułatwienie dokonywania transakcji na rynku nieruchomości poprzez zapewnienie łatwego dostępu do informacji o własności nieruchomości.