Dobra osobiste to wartości niematerialne, które są ściśle związane z jednostką ludzką i odzwierciedlają jej prywatne potrzeby i prawa. Są to rzeczy, które nie mogą być przedmiotem handlu lub wymiany, ponieważ stanowią integralną część tożsamości i godności osoby. Przykłady dóbr osobistych to między innymi:

  • zdrowie i życie – są to podstawowe wartości, które decydują o jakości życia i dobrostanu jednostki;
  • wolność i prywatność – to prawa, które gwarantują autonomię i swobodę jednostki w działaniu i podejmowaniu decyzji;
  • godność osobista – jest to wartość, która dotyczy szacunku i honoru, jakim jednostka powinna być traktowana;
  • wizerunek i reputacja – są to wartości, które odzwierciedlają sposób, w jaki jednostka jest postrzegana przez innych ludzi;
  • relacje rodzinne i przyjacielskie – są to wartości, które odzwierciedlają bliskość i wzajemną zależność między ludźmi;
  • wolny czas i relaks – są to wartości, które decydują o jakości życia i pozwalają jednostce na regenerację i rozwój osobisty.

Dobra osobiste są chronione przez prawo, a ich naruszenie może prowadzić do odpowiedzialności prawnej lub moralnej. Zaliczają się one do najważniejszych wartości, które decydują o jakości życia jednostki i stanowią podstawę dla rozwoju i realizacji celów życiowych.