Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Mogą to być na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu czy informacje zawarte w dokumencie tożsamości.

Dane osobowe są szczególnie chronione z uwagi na ich wrażliwy charakter i potencjalne ryzyko naruszenia prywatności oraz możliwość ich wykorzystania do celów niepożądanych, takich jak np. oszustwa, kradzieże tożsamości czy prześladowania.

W wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej, dane osobowe są chronione przez przepisy prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W ramach tych przepisów, podmioty przetwarzające dane osobowe, takie jak np. przedsiębiorstwa, muszą przestrzegać określonych zasad dotyczących zbierania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych.

Wprowadzenie przepisów ochrony danych ma na celu zapewnienie prywatności i ochrony danych osobowych, a także zapobieganie nieuczciwym praktykom w zakresie przetwarzania danych.