Ceny transferowe to określone wewnętrznie ceny, po jakich spółki związane kapitałowo przeprowadzają transakcje między sobą. Transakcje te mogą mieć miejsce między siedzibą firmy a jej oddziałami lub między spółkami zależnymi, które są częścią tego samego koncernu.

Ceny transferowe są ważne w kontekście podatkowym, ponieważ dotyczą one ustalania zysków i strat spółek. Zbyt niska cena transferowa może powodować, że spółka zapłaci zbyt mało podatku, natomiast zbyt wysoka cena transferowa może prowadzić do obniżenia dochodu i zmniejszenia obowiązku podatkowego.

W związku z tym, wiele krajów wprowadziło przepisy, które wymagają od przedsiębiorstw ujawnienia informacji o cenach transferowych i raportowania ich do władz podatkowych. Celem tych przepisów jest zapewnienie uczciwości w opodatkowaniu i uniknięcie praktyk agresywnej optymalizacji podatkowej.