Aktywa to wszystkie zasoby finansowe, które posiada dana osoba, przedsiębiorstwo lub instytucja. Mogą to być na przykład pieniądze zgromadzone na koncie bankowym, nieruchomości, akcje, obligacje, inwestycje w fundusze, maszyny, pojazdy, surowce czy też prawa autorskie. Aktywa stanowią wartość, którą dana osoba lub instytucja może wykorzystać w przyszłości do osiągnięcia celów biznesowych lub finansowych.

Wyróżniamy kilka rodzajów aktywów, między innymi:

  • Aktywa trwałe – czyli długoterminowe zasoby przedsiębiorstwa, takie jak nieruchomości, maszyny, pojazdy, czyli rzeczy, które przedsiębiorstwo posiada w celu prowadzenia swojej działalności.
  • Aktywa obrotowe – to krótkoterminowe zasoby, które są wykorzystywane do codziennej działalności firmy, takie jak surowce, towary, gotówka, należności.
  • Aktywa finansowe – czyli instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne, które są nabyte w celu zarobienia na nich.

Aktywa są istotnym elementem w bilansie przedsiębiorstwa lub w finansowych planach osobistych. Pozwalają one na określenie ogólnej wartości posiadanych zasobów i pomagają w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami czy też udzielaniem kredytów.