Aktywa pieniężne to zasoby finansowe, które składają się z pieniędzy lub innych instrumentów finansowych o natychmiastowej płynności. Są to aktywa, które mogą być szybko i łatwo zamienione na gotówkę bez ponoszenia znacznych kosztów. Do aktywów pieniężnych zaliczamy:

  • Gotówkę – to pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych lub w kasie przedsiębiorstwa, które są dostępne do natychmiastowego wykorzystania.
  • Depozyty bankowe – to środki, które zostały wpłacone na rachunek bankowy i są dostępne do wypłaty w dowolnym momencie. Mogą to być np. rachunki bieżące, lokaty bankowe czy konta oszczędnościowe.
  • Inne instrumenty finansowe o natychmiastowej płynności – np. czeki, weksle czy inne instrumenty rynku pieniężnego.

Aktywa pieniężne są istotnym elementem w bilansie przedsiębiorstwa i pozwalają na ocenę jego płynności finansowej. Wartość aktywów pieniężnych powinna być na tyle duża, aby przedsiębiorstwo było w stanie obsłużyć swoje bieżące zobowiązania finansowe, takie jak płatności dla dostawców czy pensje dla pracowników. Zarządzanie aktywami pieniężnymi ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa i jego zdolności do kontynuowania działalności w dłuższym okresie czasu.