Akcje uprzywilejowane to rodzaj akcji emitowanych przez spółki, które mają dodatkowe prawa lub korzyści w porównaniu z akcjami zwykłymi. W zamian za te korzyści, akcje uprzywilejowane zazwyczaj nie mają pełnych praw do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Akcje uprzywilejowane mogą mieć różne rodzaje uprawnień, w tym:

  • Uprawnienia do dywidendy: Akcje uprzywilejowane mogą mieć pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy w stosunku do akcji zwykłych.
  • Uprawnienia przy wypłacie: W przypadku likwidacji spółki, posiadacze akcji uprzywilejowanych mają pierwszeństwo w otrzymywaniu zwrotu kapitału przed akcjonariuszami posiadającymi akcje zwykłe.
  • Uprawnienia przy głosowaniu: W przypadku niektórych rodzajów akcji uprzywilejowanych, posiadacze tych akcji mają prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, ale zazwyczaj mają one mniejszą liczbę głosów niż posiadacze akcji zwykłych.

Akcje uprzywilejowane są zazwyczaj emitowane z myślą o przyciągnięciu inwestorów, którzy chcą uzyskać regularny dochód z inwestycji lub którzy są zainteresowani otrzymaniem pierwszeństwa przy wypłacie w przypadku likwidacji spółki. Jednak, z uwagi na ich specjalne uprawnienia, akcje uprzywilejowane zazwyczaj są mniej płynne i mniej popularne wśród inwestorów niż akcje zwykłe.