Kwota brutto to kwota wynagrodzenia, ceny produktu lub usługi, która obejmuje wszystkie koszty związane z jej produkcją i dystrybucją, w tym podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne. Kwota brutto jest sumą, którą konsument lub pracownik płaci za dany produkt lub usługę, a pracodawca płaci za wynagrodzenie pracownika.
Kwota netto natomiast to kwota, która pozostaje po odliczeniu od kwoty brutto podatków i innych opłat. Jest to faktyczna kwota, którą otrzymuje pracownik na rękę lub którą konsument płaci za produkt lub usługę po odliczeniu podatków i innych opłat.

Przykład dla wynagrodzenia pracownika: Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 5000 złotych, a podatki i składki wynoszą 1500 złotych, to jego wynagrodzenie netto wyniesie 3500 złotych. Oznacza to, że pracownik otrzyma na rękę kwotę 3500 złotych, a pozostała kwota 1500 złotych zostanie przekazana na płatności podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne.

W przypadku zakupu produktu lub usługi, kwota netto to cena, którą konsument płaci bez podatku i innych opłat, a kwota brutto to cena łącznie z podatkiem i innymi opłatami.