Zwolnienie podatkowe to sytuacja, w której podatnik nie musi płacić podatku od określonych źródeł dochodu lub nie musi płacić podatku w ogóle z uwagi na określone przepisy ustawy podatkowej.

Przykłady zwolnień podatkowych to m.in.:

  • Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla osób o niskich dochodach – w Polsce istnieje progi dochodowe, powyżej których obowiązuje podatek PIT, a poniżej których osoba jest zwolniona z tego podatku.
  • Zwolnienie podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny – w Polsce najbliższa rodzina, czyli małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz ich małżonkowie i zięciowie, są zwolnieni z podatku od spadków i darowizn.
  • Zwolnienie z podatku VAT dla małych podmiotów – w niektórych krajach istnieją zwolnienia z podatku VAT dla małych firm, które nie przekraczają określonych progu przychodów.
  • Zwolnienie podatku od nieruchomości dla określonych obiektów – w niektórych przypadkach, np. gdy nieruchomość jest wykorzystywana na cele kulturalne lub religijne, może obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zwolnienie podatkowe jest określone w ustawie podatkowej i zwykle zależy od określonych okoliczności, takich jak wysokość dochodu, rodzaj dochodu czy cel wykorzystania nieruchomości.