Zaliczka to część płatności za towar lub usługi, która jest dokonywana z góry, zanim produkt zostanie dostarczony lub usługa zostanie wykonana. Zaliczka stanowi swoisty depozyt, który ma potwierdzić zobowiązanie do wykonania umowy oraz zabezpieczyć interesy sprzedającego lub wykonawcy.

Zaliczka jest najczęściej stosowana w przypadku zamówień na specjalne produkty lub usługi, które wymagają dodatkowego nakładu pracy lub materiałów. W takich przypadkach, zaliczka może być pobierana przed rozpoczęciem pracy lub w momencie potwierdzenia zamówienia.

Po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru, zaliczka jest odejmowana od całkowitej kwoty płatności. Jeśli jednak kupujący rezygnuje z umowy, zaliczka może zostać przepadła lub zwrócona z pomniejszeniem o koszty poniesione przez sprzedającego lub wykonawcę.

Zaliczki stosowane są w różnych branżach, takich jak budownictwo, produkcja, usługi, a także w handlu detalicznym i hurtowym. Mają one na celu zabezpieczenie interesów obu stron transakcji i minimalizację ryzyka związanego z transakcjami handlowymi.