Zadatek to forma zabezpieczenia, która stanowi część zapłaty za towary lub usługi, zwykle około 10-20% całkowitej kwoty. Zadatek jest uważany za zobowiązanie stron do zawarcia umowy. Jest on wpłacany przez kupującego lub zleceniodawcę przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia poważnego zamiaru dokonania transakcji oraz jako zabezpieczenie dla sprzedającego lub wykonawcy.

W przypadku, gdy kupujący lub zleceniodawca nie wykonują umowy, sprzedający lub wykonawca mają prawo zatrzymać zadatek jako rekompensatę za poniesione koszty. Zadatek jest także wykorzystywany jako instrument zabezpieczający interesy stron w przypadku niespełnienia przez jedną ze stron warunków umowy. W takim przypadku, zadatek może być zwrócony kupującemu lub zleceniodawcy jako rekompensata za poniesione straty.

Zadatek jest powszechnie stosowany w transakcjach handlowych, takich jak sprzedaż nieruchomości, pojazdów lub innych kosztownych przedmiotów, ale także w sektorze usługowym, takim jak np. w branży budowlanej. Wymagają go niekiedy także organizatorzy wesel lub innych wydarzeń, co ma zapobiec nieuczciwym praktykom rezygnacji z usługi w ostatniej chwili.