Wadium to część kwoty zobowiązania, którą kupujący lub zleceniodawca wpłaca na ręce sprzedającego lub wykonawcy w ramach umowy. Wadium ma na celu potwierdzenie poważnego zamiaru kupującego lub zleceniodawcy do zawarcia umowy oraz zabezpieczenie interesów sprzedającego lub wykonawcy na wypadek niewywiązania się z umowy przez kupującego lub zleceniodawcę.

Wadium jest wpłacane najczęściej przed zawarciem umowy, a jego wysokość uzależniona jest od wartości umowy. W przypadku nieruchomości, wadium zazwyczaj wynosi około 10% wartości nieruchomości, a w przypadku innych umów handlowych, wadium może wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent wartości umowy.

W przypadku prawidłowego wykonania umowy, wadium jest zwracane kupującemu lub zleceniodawcy po zakończeniu umowy lub po spełnieniu określonych warunków umowy. W przypadku niewywiązania się z umowy przez kupującego lub zleceniodawcę, wadium przepada na rzecz sprzedającego lub wykonawcy jako rekompensata za poniesione koszty związane z nieudaną transakcją.

Wadium jest stosowane w różnych branżach, takich jak nieruchomości, budownictwo, przemysł motoryzacyjny i wiele innych, gdzie wartość transakcji jest znaczna.