Venture capital to forma prywatnego finansowania, która polega na udzielaniu kapitału inwestycyjnego dla firm z wysokim potencjałem wzrostu. Venture capital jest udzielane przez fundusze venture capital, które inwestują środki finansowe w przedsiębiorstwa, które mają innowacyjne pomysły, silny zespół zarządzający, i duży potencjał wzrostu.

W ramach venture capital, fundusze inwestycyjne udzielają finansowania na okres kilku lat, zwykle od 3 do 7 lat, a w zamian otrzymują udziały w firmie lub inne formy instrumentów finansowych. Inwestycje venture capital mogą być udzielane na różnych etapach rozwoju firmy, od „seed capital” dla początkujących start-upów, po inwestycje w bardziej zaawansowane przedsięwzięcia.

Venture capital jest bardziej ryzykowną formą finansowania niż tradycyjne źródła finansowania, takie jak banki, ponieważ często finansuje się innowacyjne projekty bez udokumentowanej historii sukcesu lub dochodowości. Z tego powodu fundusze venture capital podejmują decyzje inwestycyjne po dokładnej analizie potencjału projektu, a także ocenie doświadczenia i umiejętności zespołu zarządzającego.

Venture capital może być korzystne dla przedsiębiorstw, które potrzebują znacznych nakładów finansowych na rozwój i innowacje. Dzięki udziałowi funduszy venture capital przedsiębiorcy mają dostęp do środków finansowych, które pozwolą im na szybszy rozwój i wdrożenie innowacyjnych pomysłów, a także korzystają z doświadczenia i kontaktów funduszy venture capital.