Ulga podatkowa to forma preferencyjnego traktowania podatnika, która pozwala mu na zmniejszenie wysokości podatku, którego musi zapłacić. Ulga podatkowa jest stosowana w celu pobudzenia konkretnej działalności gospodarczej, wsparcia określonych grup społecznych lub zachęcenia do inwestycji.

Ulgi podatkowe mogą przybierać różne formy, np. ulgi dla inwestycji, ulgi dla osób niepełnosprawnych, ulgi dla osób z dziećmi, ulgi ekologiczne itp. Ich wysokość oraz kryteria, jakie należy spełnić, aby je otrzymać, określane są w przepisach prawa podatkowego.

Ulga podatkowa może być przyznana w postaci kwotowej, czyli odliczenia od podstawy opodatkowania, co oznacza, że kwota ulgi jest odejmowana od sumy, na podstawie której wyliczany jest podatek. Może także przyjmować formę procentową, co oznacza, że ulga podatkowa stanowi określony procent od podstawy opodatkowania.

Ulga podatkowa jest korzystna dla podatnika, ponieważ pozwala mu na zmniejszenie wysokości podatku, który musi zapłacić. Jednocześnie stanowi to zachętę do podejmowania określonych działań, np. inwestowania lub podejmowania pracy. Z drugiej strony, dla państwa ulga podatkowa może być formą wsparcia dla określonych sektorów gospodarki lub grup społecznych.