Term sheet to dokument, który zawiera najważniejsze elementy umowy, zwykle między inwestorem a przedsiębiorstwem, które jest przedmiotem inwestycji.

W kontekście biznesowym, term sheet jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ stanowi podstawę do negocjacji między inwestorem a przedsiębiorstwem i określa kluczowe elementy umowy, takie jak wartość inwestycji, udziały, wartość przedsiębiorstwa, zasady finansowania, warunki zwrotu inwestycji, prawo pierwokupu i inne kluczowe warunki.

Term sheet służy również jako podstawa do przygotowania ostatecznej umowy, która jest bardziej szczegółowa i precyzyjna. Warto zauważyć, że term sheet nie jest prawnie wiążący, ale stanowi ważny dokument referencyjny dla inwestora i przedsiębiorstwa.