Tajemnica przedsiębiorstwa to informacje, które nie są ogólnie dostępne i stanowią ważne informacje handlowe, biznesowe, techniczne lub organizacyjne dla przedsiębiorstwa. Są to informacje, które przedsiębiorstwo uważa za wrażliwe i wrażliwe na ich ujawnienie, ponieważ mogą one stanowić konkurencyjną przewagę w stosunku do innych przedsiębiorstw na rynku.

Tajemnica przedsiębiorstwa może obejmować różnego rodzaju informacje, takie jak wzory, know-how, technologie, wyniki badań, strategie marketingowe, plany inwestycyjne, tajemnice handlowe oraz wszelkie informacje, które dają przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną na rynku.

Przedsiębiorstwo ma prawo do ochrony swojej tajemnicy przedsiębiorstwa i może dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia tych praw przez osoby trzecie. Ochrona ta wynika z przepisów prawa o ochronie konkurencji oraz przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, patenty, znaki towarowe itp.

W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo ma prawo do dochodzenia roszczeń w postaci np. odszkodowań lub nakazu zaprzestania naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku pracowników przedsiębiorstwa, mogą oni być zobowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, na mocy umowy o poufności lub regulaminu pracy.