Split payment, czyli płatność podzielona, to mechanizm stosowany w obrocie towarowym i usługowym, który polega na podziale kwoty transakcji na dwie części i przekazaniu ich na różne rachunki bankowe.

Pierwsza część kwoty jest przelewana na rachunek sprzedawcy, a druga część – na rachunek wirtualnego konta VAT, kontrolowanego przez organy podatkowe. W praktyce oznacza to, że nabywca nie przekazuje całej kwoty transakcji sprzedawcy, ale tylko część, która odpowiada wartości netto towarów lub usług. Pozostała część kwoty, odpowiadająca wysokości podatku VAT, zostaje przekazywana na rachunek wirtualnego konta VAT.

Dzięki takiemu rozwiązaniu organy podatkowe mają możliwość natychmiastowego odliczenia podatku VAT, co zapobiega ewentualnym oszustwom podatkowym oraz zmniejsza ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstw. Jednocześnie sprzedawcy otrzymują pełną zapłatę za sprzedane towary lub usługi.

W Polsce split payment jest obowiązkowy dla niektórych branż, np. paliwowej, telekomunikacyjnej, elektronicznej, ale może być także stosowany dobrowolnie przez inne firmy.