Spin-off to strategia biznesowa, w której przedsiębiorstwo odłącza się od swojej macierzystej firmy poprzez utworzenie nowej, oddzielnej organizacji. Nowa firma spin-off jest zazwyczaj prowadzona przez pracowników lub menedżerów poprzedniej organizacji i często specjalizuje się w jednym konkretnym obszarze działalności.

Proces spin-offu polega na przekazaniu części lub całej firmy, która jest bardziej wyspecjalizowana lub bardziej zorientowana na innowacje, do nowej, samodzielnej organizacji. Zazwyczaj, spin-offy powstają, gdy macierzysta firma decyduje się na sprzedaż lub oddzielenie niektórych swoich aktywów w celu pozyskania kapitału, a jednocześnie umożliwienia nowym firmom na rozwój na rynku.

Przykładem spin-offu może być sytuacja, w której duża firma technologiczna oddziela swój dział badawczo-rozwojowy w celu utworzenia nowej, samodzielnej firmy, która zajmuje się eksperymentowaniem z nowymi technologiami i innowacjami. Spin-offy są popularne wśród przedsiębiorstw, które chcą pozyskać nowe inwestycje i skoncentrować swoje działania na swojej podstawowej działalności, jednocześnie pozwalając swoim pracownikom na rozwój nowych idei i kreatywnych pomysłów w ramach oddzielnej organizacji.