Seed capital to forma finansowania, która polega na udzieleniu kapitału początkowego przez inwestorów lub fundusze venture capital dla nowych, nierozwiniętych firm lub przedsięwzięć, które potrzebują finansowania na pierwsze kroki. Seed capital jest zwykle udzielane przed rundą finansowania typu „pre-seed” lub „angel”.

Seed capital jest przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z rozwojem i testowaniem produktu lub usługi, badaniami rynkowymi, opracowaniem biznesplanu i wstępnym marketingiem. Często inwestorzy, którzy udzielają seed capital, są w stanie pomóc w rozwoju biznesu poprzez swój doświadczenie i kontakty w branży.

Seed capital jest zwykle udzielane w zamian za udziały w spółce lub inny rodzaj instrumentu finansowego. W zależności od umowy między inwestorem a przedsiębiorcą, inwestor może mieć wpływ na decyzje biznesowe i zarządzanie przedsiębiorstwem, lub może mieć ograniczone uprawnienia w tym zakresie.

Seed capital jest kluczowy dla start-upów, które zwykle mają trudności w uzyskaniu tradycyjnych źródeł finansowania, takich jak banki lub inwestorzy strategiczni. Wprowadzenie produktu na rynek wymaga zazwyczaj znacznych nakładów finansowych, dlatego seed capital może być kluczowy dla rozwoju wczesnego etapu biznesu.