SaaS (Software as a Service) to model biznesowy, w którym firma oferuje swoje oprogramowanie w chmurze, na zasadzie abonamentu. Oznacza to, że użytkownik płaci za dostęp do oprogramowania z serwerów dostawcy, zamiast instalować go na swoim własnym sprzęcie. Dostęp do oprogramowania odbywa się przez przeglądarkę internetową lub specjalne aplikacje.

Model SaaS umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z zaawansowanego oprogramowania bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę informatyczną i zapewnienia wsparcia technicznego. Dostawcy oprogramowania SaaS dbają o infrastrukturę, bezpieczeństwo, aktualizacje i rozwijają swoje produkty.

W modelu SaaS klient ma dostęp do oprogramowania w każdym miejscu, w którym ma połączenie z internetem, co ułatwia pracę zdalną. Model ten jest często stosowany w przypadku aplikacji biurowych, takich jak programy do zarządzania projektami, księgowości, CRM (Customer Relationship Management), marketingu, HR (Human Resources) czy programy do tworzenia dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych.