Rok podatkowy to okres, który służy do obliczania i rozliczania podatku. Jest to zwykle okres 12 miesięcy, którego granice określa ustawa podatkowa. W Polsce rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

W czasie trwania roku podatkowego podatnicy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i sporządzania deklaracji podatkowych, w których ujawniają swoje dochody i poniesione koszty, a także kwotę podatku, którą są zobowiązani zapłacić.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym ujawniają swoje dochody i rozliczają się z fiskusem. Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

W przypadku niektórych podatników, np. przedsiębiorców, rok podatkowy może być różny od kalendarzowego i wynikać z daty rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej. W takich przypadkach okres rozliczeniowy jest zwykle ustalany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.