RODO to skrót od Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation – GDPR). Jest to unijne prawo, które reguluje przetwarzanie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku i zastąpiło dyrektywę o ochronie danych osobowych. Jego głównym celem jest ochrona prywatności i praw osób, których dane są przetwarzane, a także zapewnienie jednolitych standardów ochrony danych w całej Unii Europejskiej. RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków, m.in. informacyjnych, organizacyjnych i technicznych, a także określa sankcje za naruszenia jego postanowień.