Right of first refusal (ROFR) to klauzula umowna, która daje jednej stronie (najczęściej nabywcy) prawo do pierwokupu określonej rzeczy lub prawa przed innymi stronami.

W praktyce oznacza to, że jeśli właściciel decyduje się sprzedać swoją własność lub prawa, musi najpierw zaoferować ją osobie lub firmie, która posiada ROFR. Jeśli ta strona zdecyduje się skorzystać z tego prawa i zaakceptuje ofertę, to właściciel nie może sprzedać swojej własności lub prawa innym osobom.

ROFR jest często wykorzystywane w transakcjach nieruchomości lub umowach partnerskich, w których jedna strona chce mieć kontrolę nad swoją własnością lub interesami. ROFR może być korzystne dla strony, która posiada to prawo, ponieważ zapewnia jej pierwszeństwo w nabyciu danej rzeczy lub prawa przed innymi, co zwiększa jej możliwości i pozycję negocjacyjną.

Warto jednak pamiętać, że ROFR może ograniczyć swobodę właściciela w sprzedaży swojej własności lub prawa.