Podpis urzędowo poświadczony to forma potwierdzenia autentyczności podpisu osoby, która złożyła podpis. Tego rodzaju podpis musi być poświadczony przez osobę uprawnioną do tego, na przykład przez notariusza, urzędnika lub pracownika urzędu. Podpis urzędowo poświadczony jest stosowany w wielu sytuacjach prawnych, na przykład przy zawieraniu umów, składaniu dokumentów urzędowych, a także w procesach sądowych.