Podpis kwalifikowany to rodzaj podpisu elektronicznego, który został wygenerowany przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego, a zatem posiada wyższą wartość prawną niż zwykły podpis elektroniczny.

Podpis kwalifikowany jest uznawany za sposób potwierdzenia autentyczności dokumentu elektronicznego, tak jak podpis odręczny potwierdza autentyczność dokumentu papierowego. Wykorzystanie podpisu kwalifikowanego umożliwia dokonywanie transakcji elektronicznych, takich jak składanie wniosków urzędowych czy zawieranie umów, z pełną wartością prawną. W ten sposób można uniknąć konieczności dostarczania dokumentów w formie papierowej oraz związanych z tym kosztów i ograniczeń czasowych.