Podatek PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych) to forma podatku, która nakłada się na dochody osób fizycznych w Polsce. Podatek PIT jest podatkiem progresywnym, co oznacza, że jego wysokość zależy od dochodu osoby fizycznej. Im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku.

W Polsce stawki podatku PIT są następujące:

  • 18% dla dochodów do 85 528 zł rocznie
  • 32% dla dochodów powyżej 85 528 zł rocznie

Osoby fizyczne zobowiązane są do samodzielnego obliczenia i opłacenia podatku PIT. Podmioty zatrudniające pracowników pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika i przekazują je do urzędu skarbowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą również są zobowiązane do płacenia podatku PIT od swoich dochodów.