Podatek CIT (Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych, czyli podatek pobierany od zysków osiąganych przez spółki oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Podatek CIT jest pobierany w oparciu o zasadę opodatkowania dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Dochody, które są objęte opodatkowaniem CIT, to między innymi dochody z tytułu sprzedaży towarów i usług, zyski z inwestycji, zyski z tytułu dzierżawy lub najmu, a także dochody z tytułu własności intelektualnej.

W Polsce stawka podatku CIT wynosi obecnie 9% dla małych podmiotów oraz 19% dla pozostałych podmiotów. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do samodzielnego obliczania i opłacania podatku CIT oraz składania rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Podatek CIT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla państwa i stanowi istotny element polityki fiskalnej, ponieważ wpływy z tytułu podatku CIT stanowią znaczną część budżetu państwa.