Podatek akcyzowy to rodzaj podatku nakładanego na określone towary, takie jak alkohol, wyroby tytoniowe, paliwa i oleje napędowe. Jest to podatek pośredni, co oznacza, że płaci go konsument, ale pobiera go i odprowadza do budżetu państwa sprzedawca lub importer danego produktu.

Podatek akcyzowy jest stosowany w celu regulacji rynku i ochrony zdrowia publicznego poprzez zwiększenie ceny niezdrowych produktów, takich jak papierosy czy alkohol. Podatek ten stanowi ważne źródło dochodu dla budżetu państwa.

Wysokość podatku akcyzowego zależy od rodzaju i ilości danego produktu oraz ustalona jest przez ustawodawstwo danego kraju. W Polsce, stawki podatku akcyzowego są określone w ustawie o podatku akcyzowym i różnią się w zależności od rodzaju towaru.

Podatek akcyzowy jest pobierany nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach na świecie.