Pivot to pojęcie używane w kontekście startupów i oznacza zmianę kierunku działalności, strategii lub modelu biznesowego. Pivot może być konieczny, gdy pierwotna koncepcja biznesowa nie spełnia oczekiwań klientów lub nie przynosi spodziewanych wyników.

W przypadku startupów, pivot może przybrać różne formy, w tym:

  1. Pivot produktowy – zmiana produktu lub usługi, której oferta nie spełnia oczekiwań klientów lub jest nieopłacalna. Przykładem pivotu produktowego może być zmiana modelu biznesowego lub targetu klienta.
  2. Pivot strategiczny – zmiana strategii biznesowej, np. zmiana modelu dystrybucji, kanału sprzedaży lub sposobu dotarcia do klientów.
  3. Pivot w modelu biznesowym – zmiana sposobu, w jaki firma generuje przychody, np. zmiana z modelu subskrypcji na model opłat jednorazowych lub odwrotnie.
  4. Pivot w modelu rynkowym – zmiana rynku docelowego lub segmentu klientów, np. z rynku konsumenckiego na rynek biznesowy.

Pivot może być trudnym, ale często niezbędnym krokiem dla startupów, które chcą przetrwać na rynku i osiągnąć sukces. Wymaga to od przedsiębiorców elastyczności i gotowości do zmiany, a także umiejętności analizowania danych, feedbacku od klientów i oceny swojej strategii biznesowej. Przedsiębiorcy powinni dokładnie przemyśleć każdą zmianę i dokładnie zbadać nowy kierunek przed podjęciem decyzji o pivocie.