PCC to skrót od „Podatek od czynności cywilnoprawnych”. Jest to podatek od dokonywania określonych czynności prawnych, takich jak np. zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, spadku, darowizny, umowy pożyczki czy umowy najmu.

Podatek PCC jest pobierany przez organy podatkowe i jego stawki są określone w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawki te różnią się w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej i wartości przedmiotu czynności.

Podmiotem obowiązanym do zapłacenia podatku PCC jest z reguły nabywca lub odbiorca świadczenia. W niektórych przypadkach obowiązek ten spoczywa jednak na sprzedawcy lub darczyńcy.

Podatek PCC jest ważnym źródłem dochodów dla państwa i pełni ważną rolę w systemie podatkowym, ponieważ stanowi często wysoką kwotę dla osób dokonujących transakcji cywilnoprawnych.