Patent to prawo wynalazcze, które nadaje jego posiadaczowi wyłączne prawo do korzystania z wynalazku na określonym terytorium i przez określony czas. Wynalazkiem jest rozwiązanie techniczne o nowatorskim charakterze, które pozwala na wykonanie procesu technologicznego, urządzenie lub produkt. Patent zapewnia wynalazcy monopol na wykorzystanie wynalazku, co umożliwia mu komercjalizację swojego pomysłu, a jednocześnie chroni przed jego nieuprawnionym wykorzystaniem przez inne osoby czy firmy.