Ordynacja podatkowa to zbiór przepisów prawnych, które regulują zasady poboru podatków oraz postępowania podatkowego. Zawiera ona szczegółowe zasady dotyczące m.in. obowiązków podatkowych, terminów płatności, sposobu i trybu kontroli podatkowej, jak również środków odwoławczych.

Ordynacja podatkowa określa m.in.:

  • zasady i terminy rozliczania podatków,
  • tryb odwoławczy od decyzji organów podatkowych,
  • zasady przeprowadzania kontroli podatkowej,
  • zasady postępowania egzekucyjnego,
  • zasady wymiany informacji podatkowych między organami państwowymi i innymi krajami.

Ordynacja podatkowa jest ważnym narzędziem pozwalającym na zapewnienie prawidłowego poboru podatków, a także ochronę praw podatników. W Polsce Ordynacja podatkowa regulowana jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 155 ze zm.).