Opłata skarbowa to jednorazowa opłata, którą należy uiścić w przypadku złożenia wniosku, pisma lub innej czynności prawnej w urzędzie lub organie administracji publicznej. Opłata skarbowa jest formą opłaty publicznej, która służy do pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem działalności urzędu lub organu administracji publicznej.

Wysokość opłaty skarbowej zależy od rodzaju czynności, którą chcemy dokonać oraz od wartości przedmiotu czynności. W niektórych przypadkach opłata skarbowa jest stała i niezależna od wartości przedmiotu czynności.

Opłaty skarbowe są regulowane w ustawie o opłatach sądowych i opłatach wpisowych oraz w ustawie o opłatach w sprawach administracyjnych.

Opłaty skarbowe mają na celu zapewnienie źródła finansowania dla instytucji państwowych oraz kontrolę i ograniczenie liczby wniosków i pism składanych w urzędach i organach administracji publicznej.