Odszkodowanie to kwota pieniężna lub świadczenie rzeczowe, które ma na celu zrekompensowanie szkody poniesionej przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku działania innej osoby, instytucji lub zdarzenia losowego. Odszkodowanie ma na celu przywrócenie osoby poszkodowanej do stanu, w jakim była przed wystąpieniem szkody lub przynajmniej zmniejszenie poniesionej przez nią straty. Odszkodowanie może wynikać z umowy, prawa lub orzeczenia sądu.