Odprawa to formalność celna, polegająca na zgłoszeniu towarów przywożonych z kraju spoza Unii Europejskiej i poddaniu ich kontroli celnej przez odpowiednie organy celne. Odprawa celna umożliwia wprowadzenie towarów na terytorium Unii Europejskiej, a także określenie wysokości podatku VAT i ewentualnych opłat celnych, jakie trzeba uiścić przy imporcie towarów. Odprawa celna jest obowiązkowa dla wszystkich towarów przywożonych z krajów spoza UE, o wartości przekraczającej określony próg.