NIP to skrót od „Numer Identyfikacji Podatkowej”. Jest to unikalny 10-cyfrowy numer nadawany przez organ podatkowy (w Polsce przez Ministra Finansów) każdemu podmiotowi, który wykonuje działalność gospodarczą w celach podatkowych.

NIP jest wykorzystywany do identyfikacji podmiotu podczas rozliczeń podatkowych z organami podatkowymi oraz przy dokonywaniu transakcji handlowych. Podmioty, które muszą posiadać NIP, to m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, a także zagraniczne podmioty prowadzące działalność w Polsce.

Ważne jest, aby podmioty prowadzące działalność gospodarczą miały ważny NIP i zawsze podawały go na dokumentach i w korespondencji. W przypadku nieposiadania lub podawania niewłaściwego numeru NIP, podmiot może ponieść konsekwencje podatkowe, a także karne.