Numer EORI (ang. Economic Operators Registration and Identification) to unikalny identyfikator nadawany przedsiębiorcom w Unii Europejskiej, którzy prowadzą transakcje z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Numer EORI jest przypisywany jednemu przedsiębiorcy i służy do identyfikacji go w kontakcie z organami celnymi. Numer EORI jest wymagany do prowadzenia działalności związaną z importem i eksportem towarów w obrębie UE.