Nadpłata podatku to kwota przekazana organowi podatkowemu, która przewyższa należny podatek. Przyczyną nadpłaty podatku może być np. błędne obliczenie podatku przez podatnika lub organ podatkowy, wpłata zbyt dużej kwoty zaliczek na podatek, zwolnienie z podatku lub odliczenie większej kwoty niż należy.

Jeśli podatnik uważa, że przekazał organowi podatkowemu zbyt dużą kwotę podatku, może wystąpić o zwrot nadpłaty. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty podatku w formie deklaracji podatkowej lub oddzielnego wniosku w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek ten powinien zawierać informacje na temat nadpłaty, w tym kwotę nadpłaty, okres, w którym nadpłata została dokonana oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

Organ podatkowy po otrzymaniu wniosku rozpatruje go i w ciągu 3 miesięcy powinien zdecydować o zwrocie nadpłaty lub uzasadnić swoją odmowę. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, organ podatkowy zwróci nadpłatę na wskazany przez podatnika rachunek bankowy. W przypadku odmowy zwrotu podatnik ma prawo do odwołania się od decyzji organu podatkowego do sądu administracyjnego.