Nabycie to przysposobienie prawa własności lub innego prawa rzeczowego do rzeczy lub prawa majątkowego. W kontekście biznesowym nabycie może odnosić się do zakupu lub przejęcia przedsiębiorstwa, nieruchomości, akcji czy innych aktywów majątkowych. Nabycie może nastąpić na drodze umowy kupna-sprzedaży, darowizny lub dziedziczenia.