Model Canvas to narzędzie biznesowe, które pomaga w zaplanowaniu i zdefiniowaniu strategii biznesowej. Jest to prosty i intuicyjny sposób przedstawienia kluczowych elementów działalności firmy w jednym schemacie.

Model Canvas składa się z dziewięciu elementów, które można podzielić na cztery grupy:

  1. Segmenty klientów – definiuje grupę docelową klientów, którzy będą korzystać z produktów lub usług oferowanych przez firmę.
  2. Propozycja wartości – opisuje, jakie wartości firma oferuje swoim klientom, w jaki sposób rozwiązuje ich problemy i spełnia ich potrzeby.
  3. Kanały dystrybucji – określa, w jaki sposób firma dotrze do swoich klientów, jakie kanały dystrybucji wykorzystuje i jakie narzędzia marketingowe są stosowane.
  4. Relacje z klientami – definiuje, w jaki sposób firma nawiązuje relacje z klientami i jakie metody obsługi klienta są stosowane.
  5. Źródła przychodów – określa, skąd pochodzą przychody firmy i jakie modele biznesowe są wykorzystywane.
  6. Kluczowe zasoby – opisuje, jakie zasoby są niezbędne do prowadzenia działalności firmy i w jaki sposób są one wykorzystywane.
  7. Kluczowe działania – definiuje, jakie działania są podejmowane przez firmę w celu wypełnienia strategii biznesowej i osiągnięcia celów.
  8. Kluczowe partnerstwa – opisuje, jakie partnerstwa są nawiązywane przez firmę w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku.
  9. Struktura kosztów – określa, jakie koszty są związane z prowadzeniem działalności firmy i w jaki sposób są one rozłożone na poszczególne elementy biznesowe.

Model Canvas jest przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców, startupów, menedżerów i konsultantów biznesowych, którzy chcą stworzyć nową strategię biznesową lub przeprojektować istniejącą działalność.