Marża to różnica między ceną sprzedaży a kosztem zakupu towarów lub usług. Innymi słowy, marża to zysk, który firma osiąga z każdej sprzedanej jednostki produktu lub usługi. Może być wyrażana w procentach lub w kwocie pieniężnej i zależy od wielu czynników, takich jak konkurencja na rynku, koszty produkcji, popyt i podaż na danej usłudze lub produkcie oraz strategia cenowa firmy. Wysoka marża zazwyczaj oznacza większy zysk dla firmy, ale może też oznaczać wyższą cenę dla klientów.