Majątek to zbiór aktywów, które stanowią wartość materialną lub niematerialną należącą do osoby fizycznej lub prawnej. Może to być nieruchomość, pojazd, instrument finansowy, dzieło sztuki, prawa autorskie, marka czy inny element mający wartość rynkową. Majątek może być posiadany, użytkowany, wykorzystywany lub zarządzany przez jego właściciela. W przypadku podmiotów gospodarczych, majątek może być przedmiotem obrotu handlowego, czyli sprzedaży, zakupu lub dzierżawy.