Majątek publiczny to ogół dóbr, praw i interesów materialnych, które są w posiadaniu organów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także innych instytucji i podmiotów publicznych.

Majątek publiczny stanowi zasób, który służy do realizacji zadań publicznych oraz do zapewnienia dobru wspólnemu. W skład majątku publicznego wchodzą m.in. budynki, grunty, środki transportu, maszyny, urządzenia, sprzęt, a także udziały w spółkach i innych przedsiębiorstwach.

Majątek publiczny jest uważany za ważny element funkcjonowania państwa, ponieważ jego efektywne zarządzanie pozwala na zapewnienie skutecznej realizacji zadań publicznych, rozwój kraju oraz poprawę warunków życia obywateli.