Kontrola skarbowa to jedna z form kontroli podatkowej przeprowadzana przez organy kontroli skarbowej, której celem jest sprawdzenie, czy podatnik wypełnia swoje obowiązki podatkowe zgodnie z przepisami prawa. Kontrola skarbowa ma na celu wykrycie i ujawnienie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i ewentualne nałożenie sankcji podatkowych na podatnika.

Kontrola skarbowa jest przeprowadzana przez urzędników skarbowych, którzy w ramach kontroli mają prawo wglądu do dokumentów finansowych, rachunkowości oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Kontrola skarbowa może dotyczyć nie tylko zobowiązań podatkowych, ale również innych obowiązków, np. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, bhp czy ochrony danych osobowych.

Podczas kontroli skarbowej organ kontrolny ma prawo żądać od podatnika wyjaśnień, a także nakładać kary i sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W zależności od rodzaju kontroli, jej wyniku i ciężaru stwierdzonych nieprawidłowości, organ skarbowy może nakładać różne sankcje, takie jak np. grzywny, kary finansowe, czy też podejmować działania w celu odzyskania zaległych podatków.

Podczas kontroli skarbowej ważne jest, aby podatnik przestrzegał przepisów prawa i udzielał w pełni zgodnie z prawdą informacji na temat swojej działalności. Kontrola skarbowa jest jednym z narzędzi organów podatkowych do zapewnienia przestrzegania przepisów podatkowych i niezbędna w celu utrzymania równowagi w systemie podatkowym.